Shop Building

Title Modified Date
افزونه aceshop 4.1.3-استفاده از فروشگاه ساز اپن کارت در جوملا 23 March 2017
افزونه DigiCom All 1.3.9-ساخت و راه اندازی فروشگاه فایل-نسخه فارسی 08 February 2018
افزونه EShop Free Shipping Pro 1.0.0-رایگان کردن پیشرفته ی هزینه حمل و نقل کالا 16 December 2019
افزونه HikaAuction 3.0.1-مزایده و فروش به بالاترین قیمت-نسخه فارسی 29 October 2019
افزونه HikaMarket Front-edition 1.7.2-مدیریت هیکاشاپ از بخش کاربری سایت 23 March 2017
افزونه HikaMarket Multi-vendor 3.1.1-سیستم همکاری در فروش-نسخه فارسی 11 February 2021
افزونه HikaShop Business 4.4.3-کامپوننت فروشگاهی جوملا-فارسی 14 July 2021
افزونه K2store pro 3.8.3-فروشگاه آنلاین با تبدیل مطالب k2 به محصول 08 March 2019
افزونه Quick2cart 3.0.0-سیستم فروشگاهی با امکانات نمایندگی در جوملا 02 June 2021
افزونه Virtue Affiliate 5.1-بازاریابی و همکاری در فروش ویروچومارت-فارسی 25 January 2018
افزونه32-کامپوننت فروشگاهی جوملا-بسیار قدرتمند 05 May 2021
دانلود افزونه Breezing Commerce pro 1.0.9-کامپوننت فروشگاهی جوملا 03 November 2018
دانلود افزونه Events Booking 3.16.2-کامپوننت مدیریت رویداد در جوملا 26 June 2021
دانلود افزونه j2store pro 3.3.17 - تبدیل مطالب جوملا به فروشگاه-فارسی 26 June 2021
دانلود افزونه ویرچومارت VirtueMart 3.6.10-فروشگاه ساز قدرتمند جوملا-فارسی 27 January 2020
قالب Affility 1.1 - قالب جوملا برای بازاریابی و همکاری در فروش 05 November 2020
قالب Arino 1.2 - قالب فروشگاهی جوملا با افزونه فروشگاه ساز J2 Store 15 November 2020
قالب Startup Landing 1.1 - قالب جوملا برای استارت آپ ها و آژانس های تجاری 05 November 2020
قالب Unei 1.2 - قالب جوملا برای فروشگاه دستگاه‌های خانگی هوشمند 16 February 2021