Germany

Products List of Germany

Title Modified Date
افزونه analytics anyway pro 1.0.1-آنالیز و تجزیه تحلیل آمار بازدیدها 13 November 2017
افزونه Breezing Forms pro 1.9.1 build 941-یکی از برترین فرم سازهای جوملا 11 August 2020
افزونه CComment Pro 6.0.9-کامپوننت حرفه ای برای نظردهی در جوملا 03 July 2020
افزونه Hotspots Pro 5.4.10-ایجاد و مدیریت نقشه های گوگل حرفه ای در جوملا 23 February 2020
افزونه JoomShopping 4.18.4-کامپوننت فروشگاه ساز جوملا-نسخه فارسی 20 December 2019
افزونه JoomShopping Ajax Cart 3.8.5-سبد خرید ای جکسی برای جومشاپینگ 25 December 2019
افزونه K2 Filter and Search 1.5.4-جستجو و فیلتر پیشرفته برای کی2 01 February 2017
افزونه K2 Multiple Images 1.4.3-اضافه کردن بیش از یک تصویر در کی2 25 December 2019
افزونه VP Advanced User 2.0-فرم ثبت نام و ورود پیشرفته برای جوملا 19 January 2020
افزونه Widgetkit 2.9.23-کامپوننت قدرتمند ابزار گرافیکی جوملا 07 October 2019
افزونه WS Portfolio 2.0-یکی از محبوبت ترین ماژول های نمایش نمونه کار 14 November 2017
دانلود افزونه Breezing Commerce pro 1.0.9-کامپوننت فروشگاهی جوملا 03 November 2018
دانلود افزونه YOOtheme Pro 2.3.25-کامپوننت قدرتمند صفحه ساز و تم ساز 24 December 2020
دانلود افزونه ZOO Full 4.0.2-کامپوننت پیشرفته مدیریت محتوای جوملا-فارسی 23 November 2020
دانلود افزونه ویرچومارت VirtueMart 3.6.10-فروشگاه ساز قدرتمند جوملا-فارسی 27 January 2020